4Real

 

Częstochowa, ul. Lipowa 51/18
42-229 Częstochowa

Biuro: ul. Racławicka 2/28

KRS: 0000549490
REGON: 361076880
Wydz. XVII KRS, SR w Cz-wie
Kapitał zakładowy: 5000 PLN

+48 660 721 003

biuro@4real.pl

Prezes Zarządu: Mariusz Jas
Wiceprezes Zarządu: Marek Zwoliński