Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Bartosz Karczewski - Koordynator Projektów w Agencji 4real.

Bartosz jest koordynatorem projektów w Agencji Marketingu Internetowego 4real oraz jest Asystentem Prezesa Zarządu w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców – Częstochowa.

We wcześniejszych latach zajmował się kierowaniem Działu Wsparcia w Fundacji Oczami Brata. Ponadto współorganizował Festiwalu Dekonstrukcji Słowa Czytaj i Festiwalu Sztuki Współczesnej w Przestrzeni Publicznej ART.eria. Jest absolwent Politechniki Częstochowskiej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz absolwentem szkoły policealnej Cosinus na kierunku Asystent Osoby z Niepełnosprawnością.

Bartosz to wieloletni członek PTTK, przodownik imprez na orientacje i współorganizator licznych imprez turystycznych. W ciągu roku, aktywnie uczestniczy w życiu Częstochowskich NGO, posiada 8’letnie doświadczenie w temacie wolontariatu. Ukończył kurs marketingu internetowego organizowany przez Google oraz metodyczno-pedagogiczny dla instruktorów i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia.

Asesor w projekcje LEVER realizowanym przez Fundację Dobra Sieć oraz uczestnik warsztatów dla młodych animatorów kultury „Generator 1.0”. W listopadzie 2017 roku został wyróżniony jako pracownik socjalny, podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Urzędzie Miasta Częstochowy. Otrzymał nagrodę dla najlepszego Koordynatora Wolontariatu w ramach konkursu „Barwy Częstochowskiego Wolontariatu” w 2017 roku.

4Real

ul. Racławicka 2/28

42-229

Częstochowa

biuro@4real.pl

+48 533 345 520